วันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคุณพินิจ ขณะที่กำลังซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ Electrolytes หรือเครื่อง Beckman CX-3 Delta ซึ่งคุณพินิจได้ดึงสายของ Electrode ออกมาแกว่ง  ๆ  ปรากฏว่ามีพวกสาร Buffer ที่ยังหลงเหลืออยู่ กระเด็นเข้าตา เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่มันเคยเกิดขึ้นหลาย ๆ ต่อหลายครั้ง (เท่าที่จำได้)  เป็นต้นว่า นายดำล้างฉีดสายของเครื่องด้วย Chlorox ด้วยแรงดันส่งกลับ Chlorox กระเด็นเข้าตา ต้องไปคลินิกฉุกเฉิน หรือบางครั้งผู้เขียนเปิดกระป๋องปัสสาวะ ไม่รู้อุปาทานหรือกระเด็นจริง  ๆ รู้สึกเหมือนมีน้ำปัสสาวะกระเด็นเข้าตา รู้สึกเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนอื่น  ๆ ด้วย

การแก้ปัญหาเบื้องต้นเราทุกคนใช้น้ำปะปาในการล้าง ทั้ง  ๆ ที่มีขวด NSS ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีไว้สำหรับล้างตา แต่เนื่องจากมันนานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยโรงพยาบาลขอรับรอง HA  จึงไม่มีใครกล้าใช้ เพราะมันเป็นขวดที่มีขนาดใหญ่ แล้วไม่รู้เปิดใช้รึยัง เพราะดูเหมือนว่าเป็นฝาเกลียวธรรมดา แล้วจะสะอาดปราศจากเชื้อรึเปล่า ? ก็ไม่ทราบ จึงเป็น ประเด็นที่พวกเรา (พี่วรรณี พี่ปนัดดา และผู้เขียน) ได้คุยและออกความเห็นตรงกันว่า.......

ทางหน่วยเภสัชกรรมของเราน่าจะทำขวด NSS แจก สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ขนาดบรรจุใช้หมดในครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีก) มีการทำ Pack อย่างดี เพื่อที่จะได้ทราบว่าผ่านการเปิดใช้หรือยังไม่เปิดใช้ และมีวันหมดอายุด้วย  นอกจากนี้คุณปนัดดาบอกว่าน่าจะส่งข้อเสนอแนะผ่านไปยังสายตรงคณบดีด้วย.... หรือใครมีความเห็นอย่างไร ?????