เวทีนวัตกรรมหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่

จ๊ะจ๋า
การได้รับข้อมูลและความรู้ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องเล่าจากผู้เล่าที่ทรงพลังและเร้าใจ สะกดให้ผู้ฟังเห็นด้วยและคล้อยตาม พร้อมทั้งเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของการทำงานในภาคประชาชน และการพ้นผ่านความยากลำบากสู่ผลสำเร็จที่งดงาม

     

        เวทีนวัตกรรมหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่ ไดจัดขึ้นในวันที่ 30 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 10 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ พญาไท ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ จาก 4 จังหวัดนำร่องที่ทางสคส. เชิญมาได้แก่ กาฬสินธุ์ ตาก ปราจีนบุรี อุทัยธานี เป็นการเล่าประสบการณ์การทำงานของ 2 โครงการคือ โครงการนำร่องการบูรณาการจังหวัดเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน และ โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการรวมพลังภาคประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น่าอยู่ และเกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยแต่ละจังหวัดได้นำเรื่องเล่าดีๆ ได้แก่

  • คุณนิตยา ธีรทัศน์ศิริพจน์  ผู้ประสานงานองค์กรภาคประชาชน จ. กาฬสินธุ์   วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ
  • คุณเพลินใจ เลิศลักขณวงค์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำตาว แม่สอด จ. ตาก ผลกระทบการปนเปื้อนแคดเมียม
  • คุณบุษบงก์ ชาวกัณหา ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปราจีน จ. ปราจีนบุรี การจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี
  • คุณวิไลวรรณ จันทร์พ่วง ผู้ประสานงาน จ. อุทัยธานี วัฒนธรรม : อาหารและชาติพันธุ์ คนลุ่มน้ำสะแกรัง

         เสียงสะท้อนจากการประชุมคือ การได้รับข้อมูลและความรู้ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งจำเป็น เรื่องเล่าจากผู้เล่าที่ทรงพลังและเร้าใจ สะกดให้ผู้ฟังเห็นด้วยและคล้อยตาม พร้อมทั้งเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของการทำงานในภาคประชาชน และการพ้นผ่านความยากลำบากสู่ผลสำเร็จที่งดงาม แต่ละบริบทของชุมชน และ เกิดการสร้างสัมพันธภาพในพื้นที่เช่น ทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการร่วมมือกันทุกภาพส่วน ภาคราชการ  ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เป็นต้น  อาจจะกล่าวได้ว่าความยั่งยืนที่เกิดขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพ

          นี้คือตัวอย่างดี (Best Practice) ที่เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดที่ สคส. เชื้อเชิญให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และพร้อมกันนั้นการทำงานของทุกจังหวัดมีเป้าหมายใหญ่คือ เพื่อทำให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ดังนั้นจ๊ะจ๋าอยากเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น และอยากเห็นตัวอย่างดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นโดยการขับเคลื่อนออกไปในวงกว้าง มีเวทีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก และผู้ที่เข้าร่วมในเวทีครั้งมีความหลากหลายขึ้น มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนจากหลายจังหวัดมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#km#ประชาสังคม

หมายเลขบันทึก: 34113, เขียน: 14 Jun 2006 @ 12:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)