เดิมเขียนอยู่สองที่ ....ตอนนี้อยู่ที่ http://beyondKM.gotoknow.org ที่เดียวครับ !!