nท่านอาจารย์ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ อาจารย์ของพวกเรากล่าวถึงเทคนิคการทำงานในชุมชนที่อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวินแนะนำ ตีพิมพ์ในบล็อกของท่านว่า

การสื่อสารกับชาวบ้านควรเริ่มด้วยการสร้างสัมพันธภาพ หรือการสร้างบรรยากาศ เรียกว่า “small talk” เริ่มด้วยเรื่องทั่วไป หรือการสอบถามสารทุกข์สุกดิบก่อน แล้วจึงจะถามเนื้อหาวิชาการ หรือความต้องการในการพัฒนา

ผู้เขียนอ่านแล้วขอเสริมประสบการณ์ต่ออย่างนี้...

เรื่อง "small talk" นี่... เมื่อปี 2526 (ถ้าคลาดเคลื่อนจะเป็นปี 2528) ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่านอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ไปบรรยายที่ ม.สงขลานครินทร์(มอ.)

ท่านบอกว่า พวกหมอ-พยาบาลนี่ชอบพูด "large talk" เช่น คนไข้ไปนอนโรงพยาบาล เช้าขึ้นมาแทนที่จะพูด "small talk" หรือเรื่องสัพเพเหระ เช่น สบายดีไหม กินข้าวแล้วยัง เรื่องฟ้า เรื่องฝน ฯลฯ

กลับพูดกันแต่เรื่อง "large talk" เช่น พอเห็นหน้าคนไข้ก็ถามว่า วันนี้กินกี่ครั้ง ถ่ายกี่ครั้ง ฯลฯ ท่านไปอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลายวัน ได้ยินแต่เรื่องหนักๆ ทุกวัน (กินกี่ครั้ง ถ่ายกี่ครั้ง...)

ท่านแนะนำว่า วิธีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือ...

 1. สัพเพเหระ (small talk) ก่อน:                                                              
  การคุยกันควรเริ่มด้วย small talk... หรือเรื่องเบาๆ สัพเพเหระ เช่น เรื่องฟ้าดิน การทำมาหากิน ฯลฯ เสียก่อน
 2. ตามด้วยสาระ (large talk):                                                                 
  เมื่อได้เมตตา หรือมิตรภาพกันแล้ว ค่อยๆ ตะล่อมเข้าหาเรื่อง large talk หรือเปลี่ยนจาก "สัพเพเหระ (small talk)" เป็น "สาระ (large talk)"

  ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ:                                                                               

  โทรศัพท์มือถือจะมีอุปกรณ์พ่วงต่อ นัยว่า เพื่อการสนทนาอย่างสุนทรีย์ (small talk) หรือสัพเพเหระ

  ไม่มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนขายอุปกรณ์สำหรับการพูดจริงจัง หรือการพูดที่เปี่ยมไปด้วยสาระ (large talk) เลยแม้แต่เจ้าเดียว

  เพราะการพูดจากัน... ถ้าได้เมตตากันแล้ว เรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็ก เรื่องหนักจะกลายเป็นเบา ชีวิตเรานี่... ถ้าเบาลงเสียบ้างก็น่าจะดีครับ...

  แหล่งข้อมูล:                                                                                             

  • ขอขอบพระคุณ > ท่านอาจารย์ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ. บล็อกศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลับขอนแก่น. http://gotoknow.org/blog/uackku/33819 > 12 มิถุนายน 2549.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ >
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.