DAR

JJ
During Action Review

ทบทวนระหว่างดำเนินการ

 นอกจาก AAR คือ After Action Review ที่พวกเราคุ้นเคย ทางทีมงานมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองอธิการ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ได้ใช้กระบวนการ BAR หรือ Before Action Review คือ การเตรียมการก่อนการสัมมนา หรือ ดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 วันนี้ที่ศูนย์บริการวิชาการได้ทบทวนทั้ง AAR ซึ่งดู Output, Outcome and Impact เห็นประเด็นของการเสริมความเชื่อมโยงของ BAR ซึ่งรวมตั้งแต่ Suituation Analysis and Input ยังขาดระหว่างกลาง คือ การทบทวนกระบวนการทันที หรือ การตอบสนองผู้รับบริการ หรือ การที่จะแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่าง "เฉียบพลัน"

  กระบวนการ DAR หรือ During Action Review อาจจะเป็นทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของการกระทำ เช่น วิทยากรต้องการปรับห้อง วิทยากรต้องการใช้สื่อที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ผู้เข้าอบรมมีมากกว่าที่กำหนด ไฟฟ้าดับ คอมพิวเตอร์กับProjector ไม่สัมพันธ์กัน ตลอดจน น้ำไม่ไหล หรือ อื่นๆที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

การกำหนดผู้รับผิดชอบที่สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือ เพี่อทำให้การสัมมนา หรือ การ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าจะมีการทบทวน หรือ ติดตาม "สถานการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลง" ตลอดเวลาที่มีกิจกรรม ที่มีการ "ลปรร" หรือ อื่นๆได้ "ทันท่วงที หรือ ทุกๆครั้งที่มีการพักทานอาหารว่าง อาหารกลางวัน"

Baseball 5

 ทีมศูนย์บริการวิชาการ ได้มีการ แลก เปลี่ยน ความ คิดเห็น เช้านี้สองชุด เพื่อกำหนดแนวทางในการ "เชื่อมโยง ตั้งแต่ BAR_DAR_AAR" เพื่อให้การทำงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ดำเนินกิจกิจกรรมแบบ Action Learning ให้มี "ประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผล" ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#action#review#dar#during#การทบทวนกระบวนการ#processmonitoringandevaluation

หมายเลขบันทึก: 33925, เขียน: 13 Jun 2006 @ 12:02 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)