การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงาน
วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างบล็อก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การงานอาชีพและเทคโนโลยีความเห็น (0)