เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

              ในปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  มีวิวัฒนาการมากมายเกิดขึ้น   มนุษย์ได้สร้างสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมา  สร้างจนมนุษย์ด้วยกันเองไม่ต้องทะอะไรเลบ   พึ่งแต่ของเหล่านั้นอย่างเดียว  นั่นก็คอ "เทคโนโลยีสารสนเทศ"
              เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  การรวบรวมเก็บข้อมูล  การเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   การพัฒนาองค์ความรู้  ความสามารถต่างๆที่เรามีอยู่  เพื่อความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิต   เทคโนโลยีสามารถทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น    สามารถผลิตสินค้าและบริการต่างๆนั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

             เทคโนดลยีสารสนเทศที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด  ก็คือ  ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม   การสื่อสาร  คือสิ่งที่เราต้องกระทำกันทุกคนและก็ต้องกระทำต่อไป   ปัจจุบันโลกของเรามีระบบการสื่อสรที่เปลี่ยนไปและทันสมัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   อดึตเราติดต่อสื่อสารกันโดยการเขียนจดหมาย  และเรื่มที่จะมีการใช้ดทรศัพท์ขึ้นมาเรื่อยๆ   แต่ปัจจุบันนี้  แม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็มีโทรศัพท์มือถือกันเกลื่อนเมือง   โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้สามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่าง  เช่น ฟังเพลง  ฟังวิทยุ  เชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  ไม่ว่าจะไปที่ไหน  อยู่แห่งหนใด เราก็สามารถติดต่อกันได้  สื่อสารกันได้ตลอดเวลา  นอกจากการสื่อสารทางโทรศัพท์แล้ว  ยังมีการสื่อสารแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา  นั่นก็คือ  คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ช่วยมนุษย์เราได้หลายอย่างมาก  มีทั้ง ดุหนัง ฟังเพลง หาข้อมูล เป็นต้น  ซึ่งทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้น  อย่างในปัจจุบันมีการสื่อสารกันโดยทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ไดเห็นหน้ากัน นั่นก็คือ การเล่นmsn เล่น chat เล่นQQเป็นต้น การสื่อสารประเภทนี้ทำให้เรามีเพื่อน รู้จักคนมากขึ้น  แต่ในทางกลับกันก็ทำให้เราเสียผู้เสียคนได้เหมือนกัน  อย่างที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น เช่น ติอต่อกันแล้วก็นัดเจอกัน  บางรายก็หลอกพาไปข่มขืน

           เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่มนูษย์สร้างขึ้นมาก็เพื่อมนูษย์ด้วยกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราภรณ์ เลขที่ 36 ม.4/ทีต้าความเห็น (0)