ชีวิตวิจัยของคนธรรมดา (3)

ฝึกวินัยของการจดบันทึกข้อมูล

การทำงานทดลองในทางเกษตร มี 2518-2520 มีทั้งที่ทำงานในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง และทำงานในแปลงผลิตของเกษตรกรในหมู่บ้านที่ถูกเลือกเข้าทำการศึกษา

 

ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ได้ฝึกให้ทำการบันทึกข้อมูลจากสนามในรูปแบบของสมุดสนาม (Field book) เป็นสมุดปกแข็ง ปกสีน้ำเงินเข้ม หนาประมาณ ๕๐ หน้า แต่ละหน้ามีตารางและบรรทัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดบันทึก

 

การบักทึกข้อมูลแปลงทดลองข้าวฟ่าง ถั่วลิสง และ ถั่วเหลือง ในมหาวิทยาลัย ใช้สมุดสนามจดบันทึกการเติบโต หรือ การเพิ่มน้ำหนักของพืช แต่ละแปลงทดลอง

 

การบันทึกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ "แบบจำลองระบบ" ช่วยเตือนความจำ และใช้สื่อสารกับอาจารย์ เมื่อท่านมีข้อแนะนำ หรือ ข้อสังเกตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีวิจัยของคนธรรมดาความเห็น (0)