วันนี้  เอา กรณีศึกษา  ให้ ผู้ รร   ได้ ทำกัน

และ ใช้ world cafe  ทำ AAR  ถามว่า "ใครเลวที่สุด"

ปรากฏว่า แต่ ละกลุ่ม  ก็บอกว่า คนนั้นคนนี้ (ตัวละครต่างๆในกรณีศึกษา)    บ้างก็บอกว่าเลวทุกคน  บ้างก็อ้างเลยไปโดน ผู้บริหาร ฯลฯ

 

สุดท้าย หลังจากที่ แต่ละกลุ่ม  ได้สรุปกันแล้ว  ......ผมก็เฉลยแบบเข็มขัดสั้น ...... ว่า คนเลวที่สุด คือ ผมเอง (คนตั้งคำถาม นี่แหละครับ)

เพราะ สังคมใดก็ตาม  ในการแก้ปัญหาใดก็ตาม  หากยังมีคนประเภทที่ชอบถามว่า ใครเลวที่สุด  เป็นสังคม ที่ยากจะเรียนรู้ครับ

หยุดหาคนผิด  แล้ว มา "จัดการแก้ไข ป้องกัน พัฒนา" กันดีกว่า

การที่คนเรา ทะเลาะกัน  ก็เพราะ "ฉันผิดเหรอ  ทำไมฉันผิดหรือไง  แกนั่นแหละผิด   ฯลฯ " 

 คนที่ยัง มีกำลังสติอ่อน (ผมเรียกว่า ไอ้อ่อน) มัก จะมี "ตัวกู ของกู" ซึ่งเป็น กาวเชื่อมจิตกับความคิดเข้าด้วยกัน   ผลคือ จิตเกิดอาการ และ มักเป็นจิตอกุศล ซะด้วยสิครับ  

ผมบอกผู้ รร  ว่า   ถ้าใคร สักคน ค้านผม ตั้งแต่แรกว่า "ไม่น่าใช้คำถามแบบ ไม่สร้างสรร  ไม่ควรถามหาคนเลว แบบนี้"   ผมก็จะ ถือว่า " นี่แหละ  ค้นพบแล้ว    ได้บทเรียนหนึ่ง ของการ รร แล้ว   ดีใจด้วยคร้า.....บ

 

อย่าไปเกลียดที่ คนทำผิด 

ถ้าจะเกลี่ยด  ให้เกลียดที่ กิเลส  ซึ่งเป็น แรงจูงใจ (driving force) ที่ให้เขา มี พฤติกรรม เช่นนั้นๆ