หลายวันมานี้ ได้ไป F2F ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เขียนถึง beeman 2 ท่าน คือ ท่านอาจารย์ JJ และท่านขจิต

  นอกจากนั้นก็มีท่านวิชิต และนายบอน รวมทั้ง audit3 จากมมส. จึงขอรวบรวมไว้นะที่นี้ เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

  ยังมีอีกหลายบันทึก จากหลายท่านที่ยังไม่ได้ค้นพบครับ