ข่าวทั่วไป

กราบนมัสการ  พระอาจารย์  เพื่อนพระนิสิต  สวัสดี พี่น้องนักศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตทุกรุ่นครับ

ในเบื้องแรก  ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาในกุศลเจตนาอันงามของ สคส. ที่นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้มีสายตาอันกว้างไกลมองเห็นอุบายในการนำความรู้เข้าสู่สังคม  และทีมงานฝ่ายวิศวกรรมของ สคส. ที่นำโดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ผู้ประกอบด้วยความเพียรอันยิ่งยวดในการพัฒนาระบบนี้  เพื่อประโยชน์ของสังคม  กุศลใดที่พวกเราได้บำเพ็ญไว้  ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนในกุศลกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ....

ข่าวสารแรกนี้  ก็ไม่มีอะไรมากครับ  ผมได้รับโทรศัพท์จาก "พี่แพม" เมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานี้ว่า  วันศุกร์  หรือก่อนเข้าเรียนวันพฤหัส  อาจจะมีประพูดคุยกัน  เพื่อหารือแนวทางในการทำงานของพวกเรา  ซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ  ที่เราจะได้พบปะพูดคุยกัน

ประเด็นที่พี่แพมเล่าให้ผมฟังนั้น  พี่แพมเสนอว่า "เราจะใช้เวทีใดในการแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ"  ผมก็บอกกับพี่แพมว่า  เราไม่น่าจะให้ข่าวมีการรวมศูนย์ครับ  "ทุกคนบอกข่าวได้  ทุกคนรับข่าวได้" เราจะไม่จัดการแบบ "รวมศูนย์" ครับ  แต่เราจะสร้างองค์กรของเราแบบ "เครือข่ายที่เอื้ออำนาจ" ดังที่ ศ.พน.วิจารณ์ พานิช ท่านเรียกว่า องค์กรแบบ "เคออร์ดิก" (chaordic organization) ครับ  ผมว่าน่าจะอบอุ่นกว่า

ในประเด็นเรื่องการเผยแพร่ข่าวสาร  ในเบื้องต้นผมเล่าให้พี่แพมฟังว่า  ทุกคนควรแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง  เพราะเรามีเวทีให้แล้ว  บล็อกนี้นักศึกษาทุกท่านจะมี ID และ password ที่ผมจะส่งไปให้ที่ [email protected] ซี่งเป็นอีเมล์ของรุ่นที่ทุกคนได้รับแจกไปแล้ว  หากท่านที่ยังไม่ได้รับ  คงจะได้รับในคราวที่เราพบปะกันในสัปดาห์ที่สองของการเรียน  นอกจากนักศึกษาทุกท่านจะสามารถส่งข่าวได้แล้ว  พระอาจารย์  อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน (หากต้องการ) รวมทั้งท่านเลขาฯ ก็จะได้ ID และ password ด้วย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการฝากข่าวถึงเรา

หรือท่านอื่นมาความคิดเห็นประการใดขอเชิญ สานเสวนา (Dialouge) หรือภาษาของ สคส. ใช้คำว่า "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" หรือ ลปรร. กันได้เลยครับ  ชุมชนของเราเปิดแล้วครับ

สวัสดิ์  พุ้มพวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมนุมนักศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความเห็น (0)