BAR : Open Mind Open Blog

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   นายบอน ที่ไม่ได้มาร่วมงาน Open Mind Open Blog เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ ดังนี้ Link  ผมเก็บประเด็นมาต่อราก (ไม่ได้ต่อยอด แต่จะพูดถึงที่มาและที่ไป) ดังนี้

5 มิ.ย.2549 ได้มีกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาที่ มมส. เป็นการพบปะกันท่าน อ. Beeman จาก ม.นเรศวร ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรชาว มมส. ....
...หากจะรอให้ท่าน อ.Beeman เป็นผู้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้น ย่อมจะได้ประเด็นที่หลากหลายเช่นกัน แต่คำถามในตอนนี้ แล้วเมื่อไหร่ที่ชาว มมส. จะเป็นผู้บันทึกประเด็นต่างๆ มาให้อ่านบ้าง..

   BAR=Before Action Review : วันที่ 3 มิถุนายน 2549 ผมพบคุณวิชิต (ผู้จัด เจ้าภาพ Open mind Open Blog) ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักของท่านอาจารย์ JJ )

  ผมถามคุณวิชิตว่า วันที่ผมไปมมส. อยากจะให้ทำอะไรบ้าง คุณวิชิตเขียนมาให้ 5 ข้อ

  1. KM = ?
  2. Learn & Share
  3. CoPs
  4. ความยั่งยืนของ CoPs
  5. Reward

    ต่อจากนั้น ผมก็คุยกับคุณวิชิตให้ช่วยเตรียมงานให้ครับ

  1. ให้ใช้ Slide Powerpoint ของคุณวิชิต เรื่อง Model ปลากัด (Pla-Card) แล้วผมจะแทรกเรื่อง KM เข้าไป
  2. ให้จัดเวที เป็นวงๆ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สำหรับข้อ 2
  3. วง CoPs ก็จะเกริ่นเล็กน้อย (มมส.เป็นวงเล็กๆ อยู่แล้ว)
  4. ความยั่งยืนของ CoPs นี่อยู่ที่ภาคปฏิบัติ จะแทรกในการบรรยายเล็กน้อย (จะอยู่ใน AAR)
  5. Reward พูดถึงรางวัล ที่อยู่ในเนื้องาน ก็จะแทรกเข้าไปใน บรรยาย และอาจอยู่ใน AAR บ้าง

  วันนั้นคุณวิชิตจะรับผมไป มมส.เลย แต่ผมยังมี ภาระผูกพันธ์บางอย่างกับท่านอาจารย์ JJ เลยขอนอนที่อาคารขวัญมอ อีกคืนหนึ่ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)