วันนี้ได้ฟังเรื่อง "Survey of Apis mellifera subspecies in Thailand" มีการพูดถึงการสืบหา subspecies หรือสายพันธุ์ของผึ้งพันธุ์ ในประเทศไทย ซึ่งมีการนำเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 60 ปี

  โดยเขาไปเก็บตัวอย่างผึ้งจากทั่วทุกภาคของประเทศมารวม 476 รัง การสืบหาของเขา เขาใช้หลักของวิชาชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) สืบหา DNA ที่อยู่ใน mitochondria (mitochondrial DNA-ดูภาพ) ของผึ้งงานที่เก็บตัวอย่างมา เขาอยากรู้ว่าในประเทศไทยมีผึ้งพันธุ์ สายพันธุ์อาฟริกา (Africanized heney) หรือไม่ (มีการห้ามนำเข้าในประเทศเพื่อนบ้าน)

  เจ้า mitochondrial DNA หรือ DNA ของไมโตคอนเดรีย มันมีรูปร่างคล้ายๆ ดังนี้

   เขาเอาเอนไซม์ (Enzyme) ที่ต้องการ มาตัด DNA เหล่านี้แล้วก็ใช้หลักวิชาสืบหาที่มาของสายพันธุ์ผึ้ง

   สรุปว่า จากการสำรวจผึ้งพันธุ์ทั่วประเทศ 476 รัง พบว่า

  1. เป็นสายพันธุ์สีดำ (แถบเยอรมัน และโปแลนด์) หรือ Apis mellifera carnica ประมาณ 60% (รหัส C)
  2. เป็นสายพันธุ์สีเหลือง (แถบอิตาลี) หรือ Apis mellifera lingustica ประมาณ 20 % (รหัส C)
  3. เป็นสายพันธุ์อื่นๆ (รหัส O) เข้าใจในขณะนี้ว่าเป็นสายพันธุ์ Apis mellifera syriaca และ Apis mellifera lamarckii

    ดังนั้นเราจึงไม่มีปัญหาเรื่อง ผึ้งพันธุ์สายพันธุ์อาฟริกาครับ