วันที่ผมไปเป็นวิทยากรกระบวนการที่ MSU (5 มิ.ย.49) คุณวิชิต มารับผมที่ โรงแรมตักศิลาเวลา 8.00 น. ตรง กว่าจัดการเรื่องใบเสร็จและอื่นๆ ก็กินเวลาสัก 15 นาที แล้วเราก็ไปยัง CARD ครับ

  คนแรกที่พบที่ CARD ก็คือ รศ.สังคม ครับ เป็นรองอธิการบดีฝ่าย ICT ผมเรียกไม่ถูกหรอกครับ คนมมส. ช่วยเพิ่มเติมในข้อคิดเห็นให้ด้วย ผมสนทนากับท่านสักครู่ก็ถึงเวลาเปิดงาน

  ท่านเข้าไปเปิดงานพร้อมผม แต่พอผมเข้าไปพร้อมท่าน ก็พบว่า ห้องที่ใช้จัดมันเล็กมาก สำหรับคนประมาณ 30 ท่าน (จากหน่วย CARD 19, จาก ชุมชนมมส. 3-4 ท่าน และจาก ที่สมัครมาอีก 10 ท่าน) เป็นการทดสอบวิทยากรกระบวนการ (ครั้งแรกกับการออกนอกรั้วมน.) ผมคิดเปลี่ยนแผนในใจทันที

  ผมเริ่มบรรยายทฤษฎีปลากัด ซึ่งมีอยู่ 3 Slide ใช้เวลากว่า 20 นาที พอให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ KM พอสมควร โดยผมตั้ง KV (Knowledge vision) ไว้ในใจ 3 เรื่อง

  1. จาก KM to LO (ต้องทำไปพร้อมๆกัน คงต้องใช้เวลาเกิน 1 ปีแน่นอน) ผมบรรยายพอให้เห็นภาพของคำศัพท์
  2. จาก Blog to KM อันนี้ผมคงพูดในด้านที่มอง Blog ใน 2 ลักษณะ ที่เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ด้านศาสตร์ให้คุณวิชิตรับผิดชอบ ส่วนด้านศิลป์ ผมจะทำหน้าที่เล่าตัวอย่าง และเป็นตัวกระตุ้น (บางแห่งเขาใช้คำว่ากระตุก) ต่อไป ซึ่งไม่ทราบว่าจะทำได้แค่ไหน โชคดีที่วันนี้ใช้งาน Gotoknow 2.0 ไม่ได้ ทำให้ตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไป
  3. Open Mind Open Blog ผมต้องใช้กระบวนการของ KM ให้เขาเปิดใจไปสู่การสร้างบล็อกและเขียนบันทึกให้ได้ก่อน เหมือนจากที่มน.ทำ (แต่ธรรมชาติไม่เหมือนกัน)