ความเห็น 39087

วิทยากรกระบวนการ : Open Mind Open Blog (จาก Blog to KM)

เขียนเมื่อ 

จากการไปอบรมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ที่ ม.แม่ฟ้าหลวงเมื่อ 10-11มิ.ย 49และได้เป็นสมาชิก gotoknow และได้รับความรู้เรื่องkmมามากมายจะมาทำทีมวิจัยม.ราชภัฏลำปางเพื่อสานต่องานวิจัยชุมชน