ความเห็น 39080

วิทยากรกระบวนการ : Open Mind Open Blog (จาก Blog to KM)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ Panda

  • ผมก็ได้เรียนรู้ เรื่อง แพลนเน็ต/planet กับอาจารย์ Panda ไปด้วยครับ