ความเห็น 39075

วิทยากรกระบวนการ : Open Mind Open Blog (จาก Blog to KM)

เขียนเมื่อ 

ตามแกะรอย เรียนรู้จากอาจารย์ ครับ วันนี้สร้าง แพนด้าแพลนเน็ต  เป็นการเรียนรู้อีกอย่าง  นำ blog ของท่าน เข้าอยู่ใน Reading List แล้วด้วยครับ