ขอเชิญชวนทุกคนที่สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เคยบริจาคเลือด และครบ 3 เดือนแล้ว มาบริจาคโลหิตได้ที่ โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ ซึ่งเป็นวัน ผู้บริจาคโลหิตโลก 11 มิถุนายน 2549 คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต มีดังนี้.สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงรับประทานอาหารมาไม่เกิน4 ชม. พักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย 6 ชม.ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดโรค ต้องไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติด ไม่มีโรคตับอักเสบ ไม่มีโรคหัวใจ ไม่มีโรคกามโรค โรคเรื้อน น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุ 17-55ปี และอย่าลืมชวนเพื่อน มาบริจาจาคกันมากมากนะคะ เพราะเรามีเสื้อสวยสีแดงสดแจกให้กับผู้บริจาคเลือดทุกคน ขอบอกว่าสวยมาก มาก