ใจเด็ดไม่ขึ้นกู้หันเพิ่มดอกฝาก แบงก์ไม่ขึ้นพรวดพราดพร้อมแบ่งเงินสนองรัฐ ขอบวกจากปกติ 0.7%

ดอกเบี้ย
กรพจน์ยืนกรานไม่ขึ้นเงินกู้ พรวดตามแบงก์ชาติ แต่มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อแย่งสภาพ คล่องมากกว่า พร้อมปันเงินให้แบงก์รัฐแต่ต้อง 0.7% ไม่ใช่ 0.2% นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร หรืออาร์พี 14 วัน อีก 0.25% อาจส่งผลให้ธนาคารมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นจะพยายามตรึงไว้ในระดับปัจจุบันให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ เช่น โครงการธนาคารประชาชน ยืนยันว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปีนี้ และยังใช้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จะได้ปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0.75% ต่อเดือน    ในส่วนของเงินกู้ธนาคารพยายามรักษาระดับดอกเบี้ยไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการมาตั้งแต่ต้นปี  ทั้งนี้ ออมสินไม่มีนโยบายแย่งเงินฝาก      ในระบบจากธนาคารอื่นแต่อย่างใด การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาด สภาพคล่องที่เรามีอยู่ถือว่าเพียงพอในการปล่อยสินเชื่อไม่จำเป็นต้องไปขึ้นดอกเบี้ยแข่งกับแบงก์อื่นนายกรพจน์ กล่าว นายกรพจน์ กล่าวว่า เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์คงไม่ปรับดอกเบี้ยเพิ่มตามธนาคารแห่งประเทศไทย   อย่างรวดเร็วหรือปรับเพิ่มในอัตราที่สูง    นอกจากนี้ นายกรพจน์ กล่าวว่า ธนาคารพร้อมที่จะเจรจาเรื่องการปล่อย สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วงเงินกู้ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีการ       ทำสัญญาก่อนหน้านี้นั้น รวมถึงความพร้อมในการปล่อยกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) โดยยึดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เช่นถ้าเป็นพันธบัตรอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยขณะนี้จะอยู่ที่ระดับ 5.1% บวกอีก 0.7% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารออมสิน คิดบวกส่วนต่างกับธนาคารรัฐที่ต้องการสภาพ คล่องเพียงแค่ 0.2% นั้น ธนาคารจะต้องทำการพิจารณาเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือนของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน เงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ 5.3% ซึ่งถ้าหากธนาคารปล่อยกู้ให้สถาบันการเงินอื่นมีระยะเวลา 3 ปี โดยคิดส่วนต่างตามที่กระทรวงการคลังกำหนดที่ 0.2% ก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ที่ระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนพอดี ถือว่าเป็นระดับที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก   ปัจจุบันธนาคารออมสินมีสภาพคล่องประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และพร้อมที่จะปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 3 แห่ง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวก 0.7% หากผู้กู้เห็นว่าเป็นระดับที่สูงก็สามารถเข้ามาเจรจาได้ตลอดเวลา เรื่องนี้ยืดหยุ่นได้ตรงไหนพอจะปรับได้ก็ปรับนายกรพจน์ กล่าว โพสต์ทูเดย์  8  มิ.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)