ไม่รู้คำว่าชุมชน กับ เพลนเน็ท เป็นหัวข้อเดียวกันหรือเปล่า

  • แต่วิธีสมัครเข้าร่วมเพลนเน็ท จะเหมือนการขอเข้าร่วมชุมชน หรือไม่