สวัสดิการการศึกษาบุตรในสถานศึกษาทางราชการและเอกชน

ทบทวนการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

             เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ได้มีหนังสือเวียน กค.0409.5/ว196 ได้แจ้งให้กับข้าราชการทราบว่าสิทธิบางอย่างที่เคยหายไปได้กลับคืนมาให้  แต่เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมข.ได้ทำการมอบตัวไปก่อนหน้านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องสอบถามวิธีปฏิบัติ  จึงได้มีการประชุม ลปรร  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่การเงินมาทบ ทวนการปฏิบัติงาน  ทำอย่างจึงเบิกได้ถูกต้อง สะดวก ลดภาระงานสรุปได้ดังนี้     

  •  เจ้าที่บุคคลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองให้มาทำใบขอรับหนังสือรับรอง(แบบ 1)โดยต้องตรวจการขอใช้สิทธิกี่เทอมโดยสอบยันกับเจ้าหน้าที่การเงิน และจึงทำหนังสือรับรองการมีสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ   
  • เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบไม่ให้เบิกเกินสิทธิโดยเฉพาะผู้เสียแล้ว 1 ภาคเรียน เพราะจำนวนเงินที่โรงเรียนเรียบเก็บบางระดับเกินสิทธิที่จะเบิกได้  เมื่อตกลงทุกคนทำเงินด้วยความถูกต้องรวดเร็ว  ที่ชัดเจนคือลงการรับตอบปัญหาลงมาก             
  • ระเบียบหนังสือเวียนที่ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่การเงินจำเป็นต้องทราบคือ 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 2547   http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2204_doc.pdf
  2. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน หนังสือที่ กค 0409.5/196 http://www.cgd.go.th/uploadfile/doc/2201_doc.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 33268, เขียน: 07 Jun 2006 @ 19:00 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 09:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.202
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
  • รออ่านเรื่องต่อไปครับ