Being with what you have

Being with what you have : เริ่มจากสิ่งที่มี บทสรุปของวันนี้ กับเทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้
Being with what you have   เริ่มจากสิ่งที่มี  บทสรุปของวันนี้ กับเทคโนโลยีสำหรับการจัดการความรู้                   สำหรับช่วงแรกที่ผู้เขียนเริ่มทำการจัดการความรู้ มีความรู้สึกว่าระบบแชร์ข้อมูล (ที่สำนักงานใช้อยู่ )  จะช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ ได้ดีมากน้อยแค่ไหน   จนได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งกับการใช้ระบบนี้ในส่วนของการแชร์ความรู้ คำตอบที่ได้ดูเหมือนจะกระจ่างขึ้น ตามลำดับ ตามขนาดของความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านระบบ  ถึงแม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้ที่จัดทำขึ้นจะยังไม่ชัดเจน แต่ความเข้าใจของผู้ทำ เริ่มชัดเจนขึ้น                 คำตอบไม่ได้อยู่ที่ความสงสัยที่เกิดขึ้น  แต่อยู่กระบวนการจัดการความรู้ที่จัดทำขึ้นว่ามากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราสามารถใช้ความสามารถของโปรแกรมที่เป็นอยู่ ประยุกต์เข้ากับการจัดการความรู้ที่เราได้ออกแบบไว้ได้มากแค่ไหน                 หลักการสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้  คือ ให้เทคโนโลยีดำเนินตามกรอบแนวคิดของเรา  เพื่อตอบสนองพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นฐานความรู้  และเพื่อถ่ายทอดความรู้จากฐานไปสู่ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  เทคโนโลยี ใช้ได้ตามความจำเป็น  การจัดการความรู้ในมุมมองของผู้เขียน  จะเน้นการลงทุนกับด้านเทคโนโลยี ก็ต่อเมื่อได้ทราบว่าจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ที่สามารถจะตอบสนองการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้อย่างดี  ฉะนั้นอย่าให้เทคโนโลยีก้าวล้ำเกินกระบวนการ แต่ก็ไม่ปล่อยให้ความสามารถของเทคโนโลยีเสียเปล่า โดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เช่นกัน                 สิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกว่า เพราะเหตุใดจึงไม่เน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากนัก  เนื่องจากเทคโนโลยี  มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว  จนถึงเร็วมาก   จนในบางครั้งความสามารถเกินความต้องการ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ ควรเน้นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้   ให้ง่ายต่อการใช้งาน (Ease to use) ในช่วงเวลานั้น     ต่อไปเมื่อมีความต้องการและผู้ใช้มีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่มีการใช้ยุ่งยากขึ้น จึงค่อยเปลี่ยนเทคโนโลยี                   มาถึงตรงนี้จึงได้เห็นประโยชน์ของโปรแกรมแชร์ข้อมูลที่ใช้อยู่นั้น สามารถจะเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง Tacit และ Explicit ได้อย่างดีเยี่ยมระบบหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นขุมความรู้ ที่จะสามารถเก็บรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการใช้งานนั้นง่ายต่อผู้ใช้ทุกระดับ รวมถึงการลงทุนที่แทบจะไม่มีต้องทุน (นอกจากมันสมองกับสองมือ)                 เพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ ก็ถือได้ว่า share point  คุ้มค่า   Being with what you have   Atchara R.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับอาจารย์ ผมโสภณ นะครับจำได้มั้ยนะ เด็ก IT 145 นะครับ

ผมทำ Blog ใหม่อยากจะให้อยู่ใน Planet ของ อาจารย์อะครับ แต่หาไม่เจอ มีแต่ให้สร้าง Planet ยังไงถ้าอาจารย์ได้มาอ่านก็เอา Blog ผมเข้า Planet ด้วยนะครับ

แล้วจะมาอัพเดทบ่อยๆ ^ ^ v