ไม่ว่าจะเป็น

  • นามแฝง
  • ชื่อเต็ม
  • ชื่อแรก
  • นามสกุล

ท่านสามารถเลือกใช้ได้เองตามใจชอบคะ วิธีการคร่าวๆ คือ

  1. เข้าใช้ระบบ
  2. ด้านบนสุด กดที่ ประวัติ
  3. เลือกที่ ชื่อที่เลือกใช้แสดง
  4. กด บันทึกเก็บ

เท่านี้เองคะ :)