การพัฒนาอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกายเพื่อคนไทย

เกมส์ไร้สาย “มารุแชลบีโตะ”

         ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จักการออกกำลังกาย อย่างหลากหลายรูปแบบ   เช่น สมัยกรีกโบราณ   การออกกำลังกายประกอบด้วย    การวิ่ง   การกระโดด   การขว้าง   การปา มวยปล้ำ ฯลฯ   โดยไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมาย ต่อมาได้มีการพัฒนาการออกกำลังกายโดยมีการใช้อุปกรณ์ต่าง มาประกอบการออกกำลังกาย ในปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้ามากทางด้านเทคโนโลยี จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการออกกำลังกายด้วย

           คนไทยสมัยใหม่นิยมการออกกำลังกายกันมากขึ้น เพราะในชีวิตประจำวันของแต่ละคนให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาไปออกกำลังกายตามสถานที่ต่าง ที่เขา    จัดให้เช่น   สนามกีฬา   ลานกีฬาต่าง   ยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ สถานที่ในการออก - กำลังกาย มีน้อยและห่างไกลจากที่พักอาศัยมาก การเดินทางไม่สะดวก การจราจรติดขัด ข้าพเจ้าจึงคิดว่าน่าจะพัฒนาอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้คนที่มีเวลาน้อย หรือที่พักอาศัยอยู่ห่างจากสถานที่จะไปออกกำลังกาย ได้มีเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้น แต่ต้องมีเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องมือมาออกกำลังกายที่บ้านได้ เครื่องมือที่กล่าวถึง    คือการออกกำลังกาย   หรือการเล่นฟิตเนสกับเกมส์ไร้สาย   การนำเกมส์ไร้สาย มารุแชลบีโตะ ซึ่งเป็นเกมส์การต่อสู้ที่สนุกและสามารถออกกำลังกายไปพร้อมกัน คือ เมื่อนำ Controller  ไร้สายมาติดกับข้อมือและข้อเท้ ซึ่งเกมส์นี้เราจะต้องอาศัยเครื่อง Play Station โดยจะประกอบไปด้วยรีซีฟเวอร์ ของโปรแกรมไร้สาย แล Controller  ผู้เล่นจะต้องมีส่วนร่วมในเกมส์เหมือนเป็นตัวแสดงคนหนึ่ง และจะต้องออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งเมื่อจบเกมส์แล้วจะมีตารางแสดงการใช้พลังงานว่า ใช้ไปกี่แคลลอรี่    นับเป็นการพัฒนาการออกกำลังกายแบบใหม่อีกวิธีหนึ่งของคนไทย

*******************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธชินราชพิทยาความเห็น (0)