ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมทางการเมือง


            (28 พ.ค. 49) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับนิติกรระดับ 5 - 6 ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนประมาณ 600 คน

            ผู้ร่วมอภิปราย คือ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา เป็นผู้ดำเนินการรายการ (พร้อมร่วมอภิปราย)

            ผมได้อภิปรายโดยพูดถึงกรณีน่าศึกษาที่เกิดขึ้นแล้วจริง ดังนี้

            1. กรณีประชาธิปไตย ประชาสังคม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 4 กรณี คือ

                  (1) ตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

                  (2) ตำบลเสียว กิ่งอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

                  (3) ตำบลน้ำเกี๋ยน กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน

                  (4) บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

            2. กรณีขบวนการองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

            3. กรณีขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ การร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติ และการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศสวีเดน

            4. กรณีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 10 และรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

7 มิ.ย. 49

คำสำคัญ (Tags): #การพัฒนาสังคม
หมายเลขบันทึก: 33252เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2006 17:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 21:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี