อบรมการสร้างบล็อก ณ สพท.นม.1

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นวิทยากร ประกอบด้วย คะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางวัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ และนางวิไล วัชรพิชัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ชำนาญการพิเศษ) ในการอบรมการสร้าง blog เพื่อการจัดการความรู้ ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 อบรมการสร้างให้กับคณะข้าราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ซึ่งมีตัวแทนข้าราชการจากกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 41 คน ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ GotoKnow.org เพื่อประกอบการอบรม จากการอบรมทำให้คณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมสามารถสร้างบล็อก และแทรกรูปภาพของเจ้าของบล็อกได้ อีกทั้งได้บันทึกความรู้จากการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

อบรมสร้างบล็อก สพท.นม.1

อบรมสร้างบล็อก สพท.นม.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ