ครูตีนักเรียน

ปรากฎการณ์อย่างนี้มีมานานคู่กับการศึกษาไทย

แต่ครูเรียนรู้อะไรบ้างจากการตีเด็กแต่ละครั้ง และแต่ละคน หรือว่าแค่ตี (Just ตี) ไม่ได้คิดอะไรเลย

น้องโอ๊ฆ อายุ 5 ขวบ เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง กลับมาจากโรงเรียนสักพักก็บอกคุณพ่อว่า...

น้องโอ๊ฆ : ป่าป๊า... เจ็บ

ป่าป๊า : เจ็บตรงไหนลูก

น้องโอ๊ฆ : ชี้ให้ดูด้านหลังมือซ้ายน้อยๆ ของเค้า ปรากฎว่ามีรอยของมีคมบาด และบวมเล็กน้อย

ป่าป๊า : ไปโดนอะไรมาลูก

น้องโอ๊ฆ : คุณครู xxx ตี

ป่าป๊า : ครูใช้อะไรตีครับ

น้องโอ๊ฆ : ไม้บรรทัด

ป่าป๊า : ไม้บรรทัดทำจากอะไรลูก พลาสติกหรือเหล็ก

น้องโอ๊ฆ : เหล็ก

เกิดคำถามขึ้นในใจผมทันที

 •  ครูทำเกินกว่าเหตุ ?
 • ทำไมไม่ตีที่ฝ่ามือ ตีที่หลังมือทำไม
 • ทำไมไม่ใช้ไม้เรียว
 • ทำไมใช้ของแข็ง
 • ทำไมใช้ของมีคม
 • ทำไมต้องทำให้เด็กเป็นแผล
 • คิดก่อนที่จะตีหรือไม่ หรือว่าใช้อารมณ์ชั่ววูบ ในการตัดสิน
 • วิธีการตี ตียังไง
 • ใช้ด้านแบน หรือสันไม้บรรทัดตี ถึงได้เป็นแผล
 • ฯลฯ

จึงเป็นที่มาของบันทึกนี้...

เราก็เคยโดนตีกันมาก่อนแทบทุกคน ครูก็ตีเด็กมานับไม่ถ้วน เราเรียนรู้อะไรจากการตีและการถูกตีบ้าง...

ถึงเวลาต้องมาทำ Analysis กันอีกครั้ง

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตี

 • ผู้ตี
 • ผู้ถูกตี
 • อุปกรณ์ที่ใช้ตี

อุปกรณ์ที่ใช้ตีเด็กได้

 • ไม่แข็ง (non-Rigid)
 • ไม่มีเหลี่ยม
 • ไม่มีคม
 • ผิวเรียบ ไม่ขรุขระหรือปุ่มปม
 • ยืดหยุนได้ (Flexible)

ตำแหน่งที่ตีได้ (ไม่เกิดอันตรายถ้าไม่ตีแรงเกินไป)

 • ฝ่ามือ
 • ก้น
 • ไม่ควรตีที่น่องเพราะอาจเกิดแผลเป็น ซึ่งสามารถเห็นได้เมื่อเด็กนุ่งกางเกงขาสั้น และถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็อาจจะอดเข้าประกวดนางงามเมื่อโตขึ้น

วิธีการตี

 • นับ 1 ถึง 10 ในใจ ก่อนเป็นอันดับแรก
 • เลือกอุปกรณ์ ที่เหมาะสม ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • เลือกตำแหน่งที่จะตีเด็กโดยไม่เกิดอันตราย
 • คำนวณแรงที่ใช้ตีให้เหมาะสมกับ ขนาดตัวของเด็ก
 • ตีไปก็สอนไปด้วยว่า ที่ครูตีเธอก็เพราะว่า...................... ไม่อย่างนั้นเด็กก็เจ็บตัวฟรี (ไม่ได้สำนึกว่าทำผิดอะไร ทำไมถึงถูกตี)
 • เนื่องจากเด็กตัวเล็ก ดังนั้นคนตีต้องตีแม่น (ตรงจุดที่จะตี)
 • เด็กต้องอยู่นิ่งๆ
 • ครูต้องคิดเผื่อว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเด็กขยับ (อยู่ไม่นิ่ง)

สิ่งที่สำคัญคือ

 • ใจของครู ต้องระลึกอยู่เสมอว่า เราเป็นครู (ให้ความรู้และสร้างคนดี)
 • เรามีหน้าที่สร้างบุคคลสำคัญของชาติ
 • เราตีเด็กคนนี้เพื่ออะไร
 • ครูต้องรู้จักคิด ไม่ใช่แค่ Just ตี

 

ผมไม่ได้รังเกียจหรือ Anti การตีเด็ก แต่อยากฝากไปถึงทุกคนที่จะตีเด็กว่า คิดก่อนตี คิดอะไร ก็ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น