ต้นจันฉันตายไปจากจันทร์

เสียดายจัน

    ระเบียงจันพร้าวร้าวทรวง

ด้วยดวงจันทร์หายหาไม่เห็น

ใต้จันร่ำไรใจรำเค็ญ

กรรมเวรพลัดจันทร์จากจันไป

   ใต้จันทร์จันหอมมีเห็นลูก

ฉันปลูกจันเทียมจันทร์พลันโตใหญ่

ออกผลหอมเหลืองมากมาย

พลันตายมลายจันจากจันทร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียงจันพร้าวความเห็น (0)