อันที่จริงก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่น่าประทับใจที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการทำงานของฉัน แต่คนหนึ่งที่สะดุดใจมากๆ ไม่เพียงเพราะความช่วยเหลือในการทำงานในบทบาทหน้าที่ของท่านเท่านั้น แต่ด้วยทุกสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านพูด ได้สะท้อนในปฏิสัมพันธ์อันงดงาม สุภาพอ่อนโยน ต่อคนเล็กคนน้อยอย่างฉัน จนบ่อยครั้งทำให้ฉันหัวใจพองโต และเห็นถึง ศักดิ์ศรีความเป็นคน ของตนเองจริงๆ   ผิดกับการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคน ที่แม้บางคนจะตำแหน่งหน้าที่ไม่มาก แต่ก็ทำให้ฉันรู้สึกถูกลดทอนศักดิ์ศรี จนแทบลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียว..

คุณจิราพร บุนนาค หรือพี่แจ๋ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คือต้นแบบผู้ใหญ่ที่เปี่ยมเมตตาต่อผู้น้อย ที่ฉันแอบอยากเลียนแบบ

วันนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ที่เมื่อฉันต้องประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ฉันก็จะเกรงๆ ตั้งหลักอยู่นานกว่าจะกดโทรศัพท์ แล้วพี่แจ๋ก็รับโทรศัพท์รับนัดฉันด้วยตัวเอง แม้ในตารางเวลาทั้งสัปดาห์หน้าจะเต็มด้วยภารกิจงานมากมาย แต่ท่านก็อุตสาห์แทรกเวลาว่างเล็กๆ เพื่อมาช่วยให้คำปรึกษานักวิจัยเล็กๆ อย่างฉัน ในโครงการศึกษาวิจัยปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่สึนามิ ที่ท่านกรุณามาช่วยเป็นที่ปรึกษา
โดยไม่ลืมที่จะถามอย่างอ่อนโยนว่า วันเวลาสั้นๆ ที่ท่านว่างนั้น ฉันสะดวกหรือเปล่า?

นี่เป็นเพียงตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ วันนี้ ที่ฉันได้อิ่มเอิบใจ เมื่อได้พูดคุยประสานงานกับท่าน แม้เพียงชั่วเวลาไม่ถึงห้านาที  แต่เป็นทุกครั้งที่ฉันจะได้รู้สึกเช่นนี้เมื่อประสานงานกับท่านตลอดช่วงเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา

หากฉันที่ไม่ได้ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ยังได้ปลื้มปีติปานนี้ แล้วคนเล็กคนน้อยอีกมากมายที่ทุกข์ร้อนด้วยปัญหาหลากหลายในชีวิต จะมีความหวังและกำลังใจสักเพียงใด หากได้รับความเมตตาอย่างแท้จริงจากใครสักคน !