สร้างบันทึกนี้ เพื่อการแบ่งปัน ต่อยอด และช่วยกันย่อย จะได้นำไปใช้กันง่ายๆครับ