สิ่งมหัศจรรย์

                  เป็นอนุสาวรีย์ซึ่งแกะสลักด้วยงาช้างจำนวนมากมายนำมาประกอบกันเป็นรูป เทพเจ้าซีอุส หรือ
"จูปิเตอร์" ในท่านั่งงามสง่าบนบัลลังก์สีทอง มีความสูงขององค์เทวรูป 58 ฟุต พระหัตถ์ซ้ายทรงคธา
พระหัตถ์ขวารองรับ รูปปั้นแห่งชัยชนะ ( A SMALL FIGURE OF VICTORY) มีเครื่องประดับที่ทำ
ด้วยทองคำล้วน นายช่างผู้แกะสลักและก่อสร้างคือ ฟีดีอัส สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 53 - ค.ศ. 111 เป็น
เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกรีกโบราณให้ความเคารพนับถือมากที่สุดประดิษฐานอยู่ในเมืองโอลิมเปียประเทศ
กรีซ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เก่าแก่นับเป็นต้นกำเนิดแห่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งและเป็นต้นกำเนิด
แห่งปฏิมากรรมที่สำคัญ จนนำไปเป็นเบบอย่างในการสร้าง สนามกีฬาโอลิมปิกกับปราสาทพาซีออนและวัด
ต่างๆ ในกรุงเอเธนส์ แต่ได้พังทลายลงเพราะเหตุแผ่นดินไหว ปัจจุบันจึงหาซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่
ได้แล้ว นอกจากในภาพวาด และภาพในเหรียญโบราณรวมทั้งคำเล่าลือยกย่องถึงความศักดิ์สิทธิ์และวิจิตร
พิสดารมาตราบเท่าทุกวันนี้

นับเป็นสถานที่อันมีค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ เพราะสวนลอยแห่งนี้สร้างขึ้นเหนือพื้นดินบนพื้นที่กึ่ง
ทะเลทราย ก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ สูงถึง 100 ฟุต แต่ละชั้นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
และปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมากมาย อีกทั้งมีระบบชลประทานชักน้ำตกเบื้องล่างขึ้นไปยังชั้น
สูงสุดแล้วจึงปล่อยให้ไหลลงมาสู่ชั้นต่างๆ ทุกชั้นมีกำแพงล้อมรอบ พ่อค้าวานิชที่เดินทางผ่านทะเล
ทรายแห่งนี้จะเห็นสวนลอยอันงดงามแต่ไกลเมื่อเข้าสู่เขตตัวเมือง พระเจ้าเนบูซาด์เนซซาร์ เป็นผู้สร้าง
เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นสวนที่ประทับของพระองค์และพระมเหสี ปัจจุบันสวนลอย
บาบิโลนแห่งนี้ได้พังทลายสูญสิ้นไปไม่เหลือไว้เม้แต่ซาก สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั้นก็มีเพียงแต่ นิยายและ
คำเล่าลือถึงความสวยงามเท่านั้นเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนความเห็น (1)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

"จูปิเตอร์" น่าสนใจ และ น่าติดตามมากคะ

http://gotoknow.org/todsaporn