สติ = Absolute Focus = Zero Entropy

ทดลองใช้หลักวิทยาศาสตร์มาจับดูครับ กรุณาวิพากษ์วิจาร์ได้ตามสะดวก

สติ = Absolute Focus = Zero Entropy

"In statistical mechanics, entropy is related to collections of large numbers of particles.

In thermodynamic, entropy is used as a mathematical tool of a measure of disorder"

Reference: Jones, E. and Childers, R., "Contemporary College Physics", 3rd, 2001, page 426, ISBN: 0-07-118236-5

ลปรร ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะการคิดความเห็น (0)