โบนัส แบบ KM

Kittiphong_t
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การนำ KM มาใช้กับระบบโบนัส

  เมื่อวานนี้ ได้แสดงแนวคิดเรื่องเงินรางวัล (โบนัส) ในภาคราชการแล้ว  เลยขอเล่าในส่วนของบริษัทเอกชนบ้าง โดยได้ฟังมาจาก FM 105 วันเสาร์ ประมาณ 5 - 6 โมงเย็น เมื่อประมาณสิงหาคม 52 ดังนี้

     เดิมผู้บริหาร IBM ให้เงินรางวัลพิเศษ(โบนัสพิเศษ) แก่พนักงานขายที่มียอดขายสูงสุด  ผลที่ได้คือจะมีพนักงานขายที่เก่งมาก ๆ จำนวนหนึ่งที่ไม่เกิน 10 % แข่งขันกันเพื่อจะได้โบนัสพิเศษก้อนนั้น  ในขณะที่พนักงานขายส่วนใหญ่ประมาณ 90% ยังมียอดขายในระดับปานกลางถึงต่ำ  วิธีการนี้ เกิดยอดคนเก่งขึ้นจริง แต่ก็มีจำนวนน้อย  ทำให้ยอดขายในภาพรวมของบริษัทจึงไม่สูงนัก

    ต่อมาผู้บริหารได้เปลี่ยนแนวทางการให้โบนัสพิเศษ  เป็นให้โบนัสพิเศษแก่พนักงานขายที่เรียนรู้จากลูกค้าได้มากที่สุด  โดยพนักงานขายแต่ละคนจะต้องผลัดกันเล่าสิ่งที่เรียนรู้มาจากลูกค้า  เทคนิคการเอาชนะใจลูกค้า  ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและซื้อของเรา  ให้พนักงานขายคนอื่นฟัง แล้วพนักงานขายทั้งหมดจะลงคะแนนเลือกผู้ที่เล่าความรู้ได้ดีที่สุด เป็นผู้รับโบนัส

      วิธีการใหม่นี้ ทำให้พนักงานที่เคยมียังมียอดขายในระดับปานกลางถึงต่ำ  สามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาตนเอง  ทำให้ยอดขายของพนักงานทุก ๆ คน สูงขึ้น  และอยู่ระดับที่เท่า ๆ กัน และแน่นอน ยอดขายในภาพรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก

    สรุป คือ การให้โบนัสพิเศษ  แบบ KM  นี้  ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนดีขึ้น  เป็นทีมงานดีขึ้น  ทุกคนใส่ใจที่จะเรียนรู้จากลูกค้า  และแบ่งปันความรู้มากขึ้น  เป็นการเสริมรากฐานการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ได้ประโยชน์ทั้งคนและองค์กร รวมถึงลูกค้าด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ความเห็น (0)