บุนนาค
ดร. วรนันท์ มุฮัมมัด รอมฎอน บุนนาค

บุนนาค


Username
ramdon
สมาชิกเลขที่
69091
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

        ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี 4 เดือนได้รับทุนการศึกษาจากทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถ ประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัย กรรมการชมรมครูสลัม พรรคสัจจธรรม มร. เข้าร่วมการเคลื่อนไหวพรรคสัจจธรรมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  เข้าร่วมต่อสู้ในเขตป่าเขาหลังเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เขตงานภูพาน ในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติเพราะทนสภาพความกดดันจากเจ้าหน้ารัฐบาลปฏิกิริยาไม่ไหว หลังพรรคฯแตกกลับมาศึกษาต่อจนจบและเข้าทำงาน   องค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาเมืองและพัฒนาชนบท 18 ปี อาทิ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม (คอส)ปัจจุบันเป็นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม รุ่นที่ 1 งานพัฒนาชุมชนแออัด สลัมเกาะลอย กรุงเทพฯ สมาคม YMCA เชียงใหม่ สถาบันฝึกอบรมผู้ประสานงานพัฒนาชนบท 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้ประสานงานโครงการการศึกษาและพัฒนาชาวเขา ของHarry Durance Foundation ปฏิบัติงานใน 11 หมู่บ้าน เผ่าอาข่า และมูเซอ ห้วยแม่ซ้าย ดอยยาว จังหวัดเชียงราย ผู้ประสานงานโครงการกุดสะเทียนเพื่อการพึ่งตนเอง ปฏิบัติงานใน 3 หมู่บ้าน นาชุมแสง นาทม  และหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เป็นCW community worker 1ปี และสอบแข่งขันเข้าเป็นProgram Suppervisor องค์การนานาชาติเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทย ปฏิบัติงานใน พื้นที่อำเภออุบลรัตน์และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นนักวิจัยในโครงการประสานงานเพื่อพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้(GRID) งานวิจัยเกษตรกรรมทางเลือก เกษตรผสมผสาน และงานวิจัยในโครงการกองทุนหมุนเวียนใน 22 หมู่บ้านของGRIDอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำหมู่บ้านในโครงการพัฒนาอีสาน(NET PROJECT) ปฏิบัติงานหมู่บ้านโคกพยูง บ้านจันทร์หอม บ้านซอย 11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นนักวิชาการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม เล็ก องค์การแคร์นานาชาติ องค์การแคร์ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกศ และเข้ามารับราชการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแตปี 2532 จนถึงขณะนี้  ปัจจุบันเป็นวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย สำนักฝึกอบรม สถาบันประปกเกล้าฯ     เป็นรองประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดขอนแก่น   เป็นรองผู้อำนวยการองค์การประสานงานเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเลขานุการและประธานฝ่ายนิติการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น(2550-2556) เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเคลื่อนไหวสังคมจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(สหายนักปฏิวัติในกลุ่มของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติ) ผู้ดำเนินรายการวิทยุรายการประชาธิปไตยเพื่อประชาชน  และรายการสานสัมพันธ์คนขอนแก่น รายการอิสลาม จังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุFM100 FM102 จังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงานเครือข่ายประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมุสลิมอีสาน เป็นคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประจำมัสยิดในจังหวัดขอนแก่น และกรรมการดำเนินงานจัดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (หลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์)ประจำศูนย์ขอนแก่น หนองคาย เป็นคณะทำงานประสานงานประเทศอาหรับอามิเรตเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างมัสยิดยามาอาตุลย์อิสลามชุมแพและมัสยิดนูรุ้ลอิสลามน้ำพอง และมัสยิดดอนโมง ขอนแก่น เป็นนิติกรมุสลิมประจำมัสยิดฯ และล่าสุดเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงาน ปปช.เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัยเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนจังหวัดขอนแก่นของสมาคมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม สำนักงานจังหวัดขอนแก่นฯลฯ ติดต่อประสานงานกับผมได้ที่ 089 422 9747 EMAILที่ worranun@kku.ac.th 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี