เปิดอ่านเอาเองสิ : ประโยคที่ทำให้บล็อกหยุดนิ่ง

ความรู้มีมากมายจริงๆใน gotoknow ทั้งจากสมาชิกเดิม และสมาชิกใหม่ มีบันทึกที่หลากหลายให้ติดตามอ่านในแต่ละวัน ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้ลึกมากขึ้น สำหรับสมาชิกใหม่ ก็จะได้เริ่มต้นในการเติมเต็มความรู้เช่นกัน

แต่สมาชิกใหม่หลายท่าน ที่มีความคาดหวังจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) กับสมาชิกทั้งหลาย สมาชิกใหม่หลายท่านมักจะตั้งคำถามที่เป็นความรู้พื้นฐานซึ่งสามารถหาได้ใน บล็อกที่หลายท่านได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งเทคนิคการใช้งานบล็อก ที่มีส่วนที่ให้คำแนะนำและอธิบายอย่างละเอียด

แต่สมาชิกใหม่ก็จะเขียนถามว่า ประเด็นนั้น คืออะไร ทำอย่างไร แบบไหน?

ผู้รู้หลายท่าน จะตอบในข้อคิดเห็น และทิ้งลิงค์ให้ตามไปอ่านในบันทึกที่มีผู้เขียนไว้แล้ว เพราะอธิบายได้ชัดเจน

บางเรื่องก็เป็นประเด็นคำถามง่ายๆ เพียงแค่ค้นหาสักนิด ก็จะได้คำตอบที่ต้องการนะทราบ แต่ก็ไม่มีใครตอบ เพราะเป็นเรื่องทีเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถหาได้ในบล็อกอยู่แล้ว

ความจริงต้องอย่าลืมว่า สมาชิกใหม่ยังมีความรู้น้อย มีเวลาในการติดตามอ่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก gotoknow น้อย บางท่านเข้ามาเป็นสมาชิก มีเวลาที่จะอ่านแต่ละบันทึกน้อย เพราะงานประจำแต่ละวันทำให้มีเวลาว่างไม่มากนัก อยากรู้อะไรก็เขียนบันทึกถามกันเลย เพราะคาดหวังไว้กับคำพูดที่ว่า “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”  ถามอะไรไป ต้องมีผู้เข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยอย่างแน่นอน

หลายครั้งที่การตอบประเด็นที่สอบถาม แล้วผู้ตอบทำลิงค์ให้ไปอ่านในบันทึกที่มีผู้เขียนไว้แล้ว กลับทำให้ผู้ถาม เกิดความสงสัยขึ้นไปอีก เพราะต้องการทราบเพียงประเด็นหนึ่ง แต่เมื่อตามไปอ่าน กลับได้ประเด็นใหม่ที่ต้องการความกระจ่างเพิ่มขึ้นอีก

ต้องยอมรับว่า หลายบันทึกที่เขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดเข้าใจง่าย แต่ความรู้ความเข้าใจของคนอ่านนั้น แตกต่างกัน หลายคนอ่านบันทึกที่เขียนไว้แล้ว ยังไม่เข้าใจเหมือนท่านที่ติดตามอ่านมาหลายบันทึกจนสามารถเชื่อมโยงประเด็นต่างๆจนเข้าใจได้ลึกซึ้ง มองเห็นภาพรวมทั้งหมดในประเด็นนั้นๆ


ในบางกรณีการตอบในประเด็นนั้น ซ้ำอีกครั้ง แต่ตอบในมุมมองของคุณเอง แล้วค่อยแปะลิงค์เชื่อมโยงให้ไปอ่านเพิ่มเติมในบันทึกที่ได้เขียนประเด็นนั้นไว้ ดูจะเป็นสิ่งที่ดูอบอุ่นมากกว่า ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่มีคนเขียนมาแล้ว แต่ก็สามารถนำมาอธิบายได้หลายครั้ง ในมุมมองที่แตกต่างกันไป

เหมือนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายวิชาที่เนื้อหาก็เหมือนเดิม ทำไมถึงไม่ให้ไปอ่านหนังสือเอาเอง ทำไมต้องให้ครู-อาจารย์ มาบรรยายให้ฟังอีกครั้ง

ประเด็นสำคัญคือ แง่มุมที่อธิบายประเด็นนั้น ในแต่ละเวลาจะแตกต่างกัน เมื่อท่านอ่านประเด็นนั้นมาก่อน และนำมาอธิบายในประเด็นเดียวกัน ท่านจะอธิบายในมุมมองและความเข้าใจของท่าน ซึ่งอาจจะตรงกับสิ่งที่ผู้ถามต้องการทราบ และสามารถไปอ่านเพิ่มเติมตามลิงค์ที่ได้แนะนำไว้

ที่สำคัญ จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงๆ เมื่อท่านได้ลองอธิบายประเด็นเดิมๆ จะทำให้ได้ฝึกฝนทักษะในการอธิบายไปด้วย และอาจจะยกตัวอย่างที่เข้ากับประเด็นนั้น เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะแต่ละช่วงเวลามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  หรือในบางแห่ง สภาพสังคมแตกต่างกัน เช่น ใน มมส. หากยกตัวอย่างของ มมส. ที่สามารถอธิบายประเด็นข้อสงสัยนั้นได้ ผู้ถามย่อมสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง รวมทั้งผู้ถามรับรู้ถึงความเอาใจใส่ ความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นด้วย
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

ปล. ยกประเด็นมาจากที่เห็น อ.Panda ได้เขียนแนะนำ link ให้เข้าไปอ่านต่อ ซึ่งเพื่อนนายบอนอ่านแล้วได้ตั้งข้อสังเกตเหล่านี้ขึ้น และนายบอนก็หยิบเอามาบันทึกในมุมมองของตัวเอง

ซึ่งประเด็นเหล่านี้ อ.Beeman ก็ได้เขียนอธิบายไว้แล้วส่วนหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)