ส่ง Flash

ตัวการ์ตูน
จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ได้ให้ความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาผู้เรียนได้จัดทำตัวการ์ตูนและได้ส่งมาให้อาจารย์ได้พิจารณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัจฉรา โปร่งใจ แม่สอดความเห็น (0)