จากความรู้ที่ได้รับในการเรียนการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดทำตัวการ์ตูน และได้จัดทำส่งมาให้อาจารย์ตรวจเพื่อประเมินในการเรียน