ท่านคณบดีประจักษ์ ท่านรองอธิการ รังสรรค์ อาจารย์หมอ JJ  ท่านอาจารย์ Beeman คุณชายขอบ Dr. Ka-poom  ผู้เขียนและคุณน้อง ได้คุยกันช่วงทานอาหารเย็น  เราทั้งหมดได้คุยกันถึงเรื่อง ทำอย่างไรที่จะทำให้ KMของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการเขียน blog ออกมาเรื่อยๆหลังการอบรม ทั้งของเหล่าไรน้ำ้นางฟ้าทั้ง 7 คุณใบบุญ คุณพงรัตน์ ล่าสุดคุณจรัสศรี ได้เข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็นใน blog ของผู้เขียนเกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย  Northern  Arizona คุณจรัสศรี รับปากว่า จะให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ที่เด็ดกว่านั้นคือ  หลังการพูดคุยของกลุ่มเรา ท่านรองอธิการรังสรรค์ เนียมสนิท สนับสนุนเต็มที่ โดยรับปากว่าจะดำเนินการหาทุนเพื่อจัดทำเสื้อ KM ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ ผู้เขียนไม่ได้อยู่ขอนแก่นแต่รู้สึกเป็นปลื้มแทนทุกท่านที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยใจจริง

ท่านรองอธิการรังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้คำพูดว่า "สั่งทุ่ม" เต็มที่ ท่านอาจารย์หมอ JJ จะรายงานข่าว JJ News ตลอด

ท่านอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับ KM ที่ขอนแก่น…

 


ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ ที่ให้ยืมภาพ