ขอต้อนรับนักศึกษา เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันนี้ 3 - 4  มิถุนายน 2549 คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จะจัดงานปฐมนิเทศ พบผู้ปกครอง และดำเนินการทำสัญญานักศึกษาทันตแพทย์ที่สอบเข้าเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วันี้คงต้องเตรียมต้อนรับน้องใหม่และผู้ปกครองนักศึกษาที่มาจากทั่วสารทิศ ทั้งงานบริการการศึกษา หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษา เตรียมงานกันมาพักใหญ่แล้ว นอกจากนี้คณะยังรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ขอต้อนรับด้วยนะคะ