ทำความรู้จัก " เครือข่ายลุ่มน้ำริม "

"...เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการดำรงชีวิต และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ ให้คงอยู่สืบไป ..."

                        ต้นน้ำริมเกิดจากป่าบริเวณเทือกเขา ที่เรียกว่า ดอยวาว ดอยติ้ว ประมาณพื้นที่มีป่าธรรมชาติและป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ 4,282 ไร่ พื้นที่ป่าชุมชน 1,500 ไร่ และพื้นที่่ป่าเสือมโทรม 29,901 ไร่ อยู่ในพื้นที่ เขต อ.ท่าวังผา จ.น่าน

                         เครือข่ายลุ่มน้ำริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  ก่อตั้งขึ้น เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เพื่อการดำรงชีวิต และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ ให้คงอยู่สืบไป ภายใต้แนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามวิถีพอเพียง  แบ่งปัน คน น้ำ ป่า

                         ต้นน้ำริมและน้ำริม เป็นแหล่งน้ำหลักสำคัญที่สุดของชาวบ้าน  ได้อาศัยน้ำริมทำการเกษตร ปลูก หอม กระหล่ำปลี ผักกาดเขียวปลี พริก ถั่วผักยาว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันแกว แตงกวาว ยาสูบและข้าวโพด หมุนเวียนไปตลอดปี ในพื้นที่ 4 ตำบลที่ชาวบ้านเี่กี่ยวข้อง คือ ต.แสนทอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ต.ริม  จำนวน 6 หมู่บ้าน  ต.ผาตอ จำนวน 2 หมู่บ้าน และ ต.ป่าคา จำนวน 1 หมู่่บ้าน ทั้งหมดอยู่ในเขต อ.ท่าวังผา จ.น่าน

                         ระหว่างปี พ.ศ.2535 - 2536 นายมานิตย์  ลำคำ ( กำนัน ระหว่าง พ.ศ.2526-2538 )  และคณะ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อม ด้านป่าไม้ และปัญหาการใช้น้ำ ที่ สภาตำบลแสนทอง ( 8 หมู่บ้าน ) สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง

                         ระหว่างปี พ.ศ.2537 - 2539  พี่น้องม้งบ้านดอยติ้ว ( บางคน บางครอบครัว )  ขยายพื้นที่ปลูกลิ้นจี่  และ อดีตนายฝายน้ำริม ที่อาศัยอยู่พื้นราบนำวัวไปในเขตต้นน้ำ  ทำให้น้ำสกปรก กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมตัวกันให้กลุ่มดังกล่าวไม่ลุกแนวเขตต้นน้ำ

                         เมื่อสภาตำบลแสนทอง ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง ( 2538 - ปัจจุบัน ) นายสุรศักดิ์ ขันแปง ดำรงตำแหน่งกำนัน  สานต่อเรื่องเดิมโดยเชิญตัวแทนหมู่่บ้านที่ขัดแย้งมาพูดคุย  แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  และ ประสานหน่วยราชการ หน่วยจัดการต้นน้ำแหน ร่วมให้คำปรึกษา จนได้แนวทางปฏิบัติที่ทุกหมู่บ้านเห็นพ้องต้องกัน

                         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2544 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง เป้นเจ้าภาพเชิญตัวแทนจากหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องลุ่มน้ำริม จาก 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน และเชิญหน่วยราชการให้คำปรึกษา เช่น หน่วยจัดการต้นน้ำแหน ป่าไม้อำเภอ เจ้าหน้าสถานีอนามัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการจัดประชาคมได้คณะกรรมการเครือข่าย จำนวน 20 คน และที่ประชุมวันนั้นได้เลือกให้  นายทร ปินไชย  เป็นประธานเครือข่ายลุ่มน้ำริม  เท่าที่ได้ติดตามนับจากที่การก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน เครือข่ายลุ่มน้ำริม สามารถนำแนวทางจากการประชุมไปร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และใช้น้ำตามวิถีพอเพียง แบ่งปัน คน น้ำ ป่า โดยสามารถทำงานร่วมกับหน่วยราชการหลายภาคส่วนอย่างใกล้ชิด  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล.                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย

หมายเลขบันทึก: 33039, เขียน: 03 Jun 2006 @ 10:45 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 07:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)