เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ก่อน..ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน..ที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไป..จากคุณ Catherine  Voss อาสาสมัครชาวอเมริกัน..ที่มาให้ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ของสพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ของเรา และเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก..เพราะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา..ต้องขอขอบคุณ คุณCatherine เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสกับชาวสพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ในครั้งนี้ ..และในการสนทนาโต้ตอบนั้น สังเกตเห็นว่าพวกเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือศัพท์ที่สูงขึ้นกว่าปกติ...วันนี้จึงขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาที่น่ารู้..ในฐานะคนชอบของนอก..แต่ไม่เคยใช้ของนอก(อะไรวะ!!!)...ดังนี้  

       -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน(Basic Education)  -  การศึกษาในระบบ(Formal Education)    -  การศึกษานอกระบบ(Nonformal Education) -  การศึกษาตามอัธยาศัย(Informal Education)  - การศึกษาทางไกล(Distance Education) -  การศึกษาภาคบังคับ(Compulsory Education) -  ประถมศึกษา(Elementary Education) -  การศึกษาปฐมวัย(Early childhood Education) -  สถานศึกษา(Educational institution) -  ผู้บริหารสถานศึกษา(Educational institution administrator) -  ผู้บริหารการศึกษา(Educational administrator) -  บุคลากรทางการศึกษา (Educational personal) -  ศึกษานิเทศก์ (Educational supervisor)  -  โรงเรียนในฝัน (Perfect school) -  โรงเรียนวิถีพุทธ (Budhism oriented school) -  หลักสูตรการศึกษา (Educational curriculum) เขตพื้นที่การศึกษา (Educational service area)

       วันนี้พอหอมปากหอมแก้ม(เอาอีกแล้ว)แค่นี้ก่อน วันหลังจะเสาะแสวงหามาเพิ่มเติมให้อีกสำหรับคนที่สนใจ..หรือท่านใดมีข้อเสนอแนะ..เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปก็ขอเชิญชี้แนะด้วย..จะขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง.......

                                        .......ยอดชายนายอนอัว.......