ความเห็น 2478490

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการศึกษา

ศุภวิชญ์ มณีฉาย
IP: xxx.19.67.94
เขียนเมื่อ 

ไอสัต ตูจะดูเกี่ยวกับโรงเรียนเฟ้ย ไอเลวเง้ย