1 ตุลา ขรก.ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา โรคร้ายหัวใจ-เบาหวาน-อัมพาต

1 ตุลา ขรก.ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา โรคร้ายหัวใจ-เบาหวาน-อัมพาต
     .สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับ สปสช. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้กับบุคลากรภาครัฐในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีกว่า 2 ล้านคน และบุคคลากรในครอบครัวทั้งหมดกว่า 6.7 ล้านคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือ    ตัวข้าราชการเองต้องเข้าไปปรับปรุงฐานข้อมูลของตนเองได้ที่ http://csmbs.nhso.go.th/csmbs เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ระบบการจัดการแบบใหม่  จะประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการบริหารการเบิกจ่ายปีละ 400-500 ล้านบาท
     นพ.สงวนเปิดเผยว่า ระบบนี้จะบรรเทาความเดือดร้อน ในโรคที่เจ็บป่วย 4 โรคเรื้อรัง คือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และความดันโลหิต   สำหรับโรคไตวายเรื้อรัง กรมบัญชีกลางจ่ายค่าฟอกเลือด ให้สถานพยาบาลโดยตรงในอัตราเหมาจ่าย 2,000 บาทต่อครั้ง สงสัยติดต่อกรมบัญชีกลาง โทร.0-2273-9024 ต่อ 4102,  0-2273-9725

มติชน  2  มิ.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)