การเลือกเวลาซื้อรองเท้า

"บ่ายแก่ๆ" เป็นเวลาที่ลองรองเท้าได้เหมาะสม พอดีเท้าในเวลาจะสวมปกติที่สุด

ปกติ การลองรองเท้า ให้สวมทั้งสองเท้า ซ้าย-ขวา โดยควรสวมถุงเท้าที่มีความหนาตามที่เราสวมใส่ปกติ ดัยปลายเท้าให่นิ้วเท้าชนหัวรองเท้าพอดี เอาหัวแม่มือสอดลงไประหว่างส้นเท้ากับขอบรองเท้าด้านหลัง ให้ช่องว่างระหว่างส้นเท้ากันขอบส้นรองเท้า พอดีกัวขนาดหัวแม่มือ ไม่หลวมมากเกินไป และ ไม่แน่นจนสอดไม่เข้า....นั่นละ รองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้าท่านเลย!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sports visionความเห็น (0)