"โลกนี้คือ      เครื่องลอง   ของมารร้าย
ไว้สอบไล่     ว่าใคร          ยังหลงใหล
ว่าใครบ้า       ใครเขลา      เฝ้าจมใน
หล่มโลกใหญ่ ติดตัง          ทั้งชั่วดี"

"โลกนี้        ที่แท้คือ      โรงละคร
ไม่ต้องสอน  แสดงถูก     ทุกวิถี
ออกโรงกัน   จริงจัง        ทั้งตาปี
ตามท่วงที    อวิชชา       ที่ลากพาไป"

"โลกเรานี้   ที่แท้คือ       โรงละคร
ไม่ต้องสอน แสดงถูก      ทุกวิถี
ออกโรงกัน  จริงจัง         ทั้งตาปี
ตามท่วงที   อวิชชา        จะลากคอ
โลกนี้คือ     กงไก่          เขาใส่ไว้
จะนำไป     แล่เนื้อ         ไม่เหลือหลอ
จิกกันเอง   ในกรง         ได้ลงคอ
เฝ้าตั้งข้อ   รบกัน          ฉันนึกกลัว   เอยฯ........."