เกณฑ์รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงาน HPH ได้แก่ดิฉัน คุณสมจิตร และน้องก้อย (งานสุขศึกษา)ประชุมและช่วยกันพิจารณาเกณฑ์รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2549 ของสถาบันฯ สรุปดังนี้

สืบเนื่องจากโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประจำปีของสถาบันซึ่งจะจัดในช่วง 29-30 มิถุนายน2549ดังรายละเอียดhttp://www.gotoknow.org/file/bidicop/Billboard2549.docช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงาน HPH  ได้แก่ดิฉัน คุณสมจิตร และน้องก้อย (งานสุขศึกษา)ประชุมและช่วยกันพิจารณาเกณฑ์รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2549 ของสถาบันฯ  สรุปดังนี้ค่ะ http://www.gotoknow.org/file/bidicop/Inovation.doc หน่วยงานใดมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวต้องรีบส่งภายใน 20 มิถุนายนนี้นะคะ

อย่างไรก็ตามปีนี้เป็นปีแรกที่เพิ่มรางวัลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท่านใดมีข้อเสนอแนะก็เสนอข้อคิดเห็นมายังคณะทำงานรายชื่อข้างต้นได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)