AI : คู่แฝดของ KM (และ LO) 4 : AI กับการก่อเกิดความเป็นองค์กร (2)


AI มุ่งส่งเสริมให้วงการ OD รู้จักใช้พลังของการก่อเกิดและจัดองค์กรแนว "ก่อรูปขึ้นเอง" และ "ก่อรูปกันเอง" ด้วยพลังชื่นชม พลังภาพฝัน

ตอนที่ 1    ตอนที่ 2    ตอนที่ 3

บันทึกจากหนังสือบทที่ 3 ต่อนะครับ


การก่อเกิดองค์กร (Organizing)
การก่อเกิดองค์กรมี 2 แนว
 - มีการจัดตั้ง   เหมือนอย่างกรณีทางราชการจัดตั้งกรม   โดยการออกพระราชบัญญัติ   มีการกำหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนตายตัว
 - ค่อย ๆ ก่อรูปขึ้นเอง (self - organizing) เช่นการเกิดชุมชนหรือเกิด CoP ใน Gotoknow   เป็นการก่อเกิดขึ้นจากพลังธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัว   AI มุ่งสร้างและใช้พลังนี้

         ดังนั้น AI จึงมุ่งส่งเสริมให้วงการ OD รู้จักใช้พลังของการก่อเกิดและจัดองค์กรแนว "ก่อรูปขึ้นเอง" และ "ก่อรูปกันเอง" ด้วยพลังชื่นชม   พลังภาพฝัน

         พลังเชิงบวก  เชิงชื่นชนและทฤษฎี Socio - Raitonalism ก่อผลต่อการก่อเกิดองค์กรผ่านกลไกอย่างน้อย 5 ประการคือ
 (1) เป็นการสร้างกรอบความคิดที่ลึกในระดับจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึก   และกำหนดพฤติกรรมเชิงบวก  เชิงสร้างสรรค์
 (2) สร้างความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎี   ทำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวของทฤษฎีอย่างมั่นใจและมีพลัง
 (3) ส่งผ่านระบบคุณค่าทำให้คุณค่าร่วมเกิดได้ง่ายและแข็งแกร่ง
 (4) สร้าง "ภาษา" ที่สื่อสารภายในกลุ่มและสร้างความเป็นพวกเดียวกัน  เช่นคำว่า "คุณกิจ",  "คุณอำนวย",  "คุณเอื้อ" ที่ สคส. สร้างขึ้น
 (5) เปิดวิสัยทัศน์ให้เห็นโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า

         กลไกทั้ง 5 ประการนี้   ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามารวมตัวกัน   ทำงานร่วมกัน   มีการจัดระบบขึ้นเองจนเกิดองค์กรขึ้น


Action Research แนว AI
         Action Research เพื่อความเข้าใจและพัฒนาองค์กรหรรือการบริหารจัดการในแนวคิดเก่า   มองว่าการจัดองค์กรเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข   แต่ในแนวใหม่คือแนว AI เน้นที่การสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม (social innovation) ผ่านพลังเชิงบวก   ได้แก่มโนภาพเชิงบวก   การคิดเชิงบวก   การพูดเชิงบวก  และปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคน  ภายใต้ความเชื่อที่แตกต่างจากความเชื่อที่ยึดถึอกันโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ความเชื่อใหม่หรือความเชื่อแนว AI ได้แก่
 - การพัฒนาองค์กรไม่จำเป็นต้องพัฒนาทีละขั้นทีละตอน   แต่สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้
 - การเปลี่ยนโลกทัศน์หรือความเชื่อของคนในองค์กรให้เป็นโลกทัศน์เชิงบวก   สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแบบปาฏิหาริย์ได้
        - พลังทั้งสี่ของ AI ได้แก่
        - พลังของสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่
        - พลังความเชื่อในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
        - พลังความเชื่อร่วมกันในสภาพที่ควรจะเป็น
        - การมีประสบการณ์ร่วมกันในสิ่งที่เป็นไปได้

         Action Research แนว AI คือการวิจัยปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจพลังทั้ง 4 ดังกล่าว

วิจารณ์  พานิช
 30 พ.ค.49

หมายเลขบันทึก: 32660เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2006 10:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

AI นี่ ยอดเลยครับ

เป็น การบริหาร วิถีพุทธ  ได้เลยนะครับ

ไม่ทราบ มีที่ไหน  เริ่ม ลงมือ ปฏิบัติหรืยังครับ

ที่ สคส. เรากำลังเรียนอยู่ ทั้งโดยเรียนทฤษฎี และเรียนปฏิบัติครับ    ที่จริงการทำ KM โดยทั่วไปก็ใช้ AI บางส่วนอยู่แล้วครับ   แต่เราอยากเรียนวิธีปฏิบัติ AI (และ KM) ที่มีพลังยิ่งขึ้น

วิจารณ์ พานิช

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท