AI : คู่แฝดของ KM (และ LO) 4 : AI กับการก่อเกิดความเป็นองค์กร (2)

AI มุ่งส่งเสริมให้วงการ OD รู้จักใช้พลังของการก่อเกิดและจัดองค์กรแนว "ก่อรูปขึ้นเอง" และ "ก่อรูปกันเอง" ด้วยพลังชื่นชม พลังภาพฝัน

ตอนที่ 1    ตอนที่ 2    ตอนที่ 3

บันทึกจากหนังสือบทที่ 3 ต่อนะครับ


การก่อเกิดองค์กร (Organizing)
การก่อเกิดองค์กรมี 2 แนว
 - มีการจัดตั้ง   เหมือนอย่างกรณีทางราชการจัดตั้งกรม   โดยการออกพระราชบัญญัติ   มีการกำหนดกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจนตายตัว
 - ค่อย ๆ ก่อรูปขึ้นเอง (self - organizing) เช่นการเกิดชุมชนหรือเกิด CoP ใน Gotoknow   เป็นการก่อเกิดขึ้นจากพลังธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัว   AI มุ่งสร้างและใช้พลังนี้

         ดังนั้น AI จึงมุ่งส่งเสริมให้วงการ OD รู้จักใช้พลังของการก่อเกิดและจัดองค์กรแนว "ก่อรูปขึ้นเอง" และ "ก่อรูปกันเอง" ด้วยพลังชื่นชม   พลังภาพฝัน

         พลังเชิงบวก  เชิงชื่นชนและทฤษฎี Socio - Raitonalism ก่อผลต่อการก่อเกิดองค์กรผ่านกลไกอย่างน้อย 5 ประการคือ
 (1) เป็นการสร้างกรอบความคิดที่ลึกในระดับจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึก   และกำหนดพฤติกรรมเชิงบวก  เชิงสร้างสรรค์
 (2) สร้างความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎี   ทำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวของทฤษฎีอย่างมั่นใจและมีพลัง
 (3) ส่งผ่านระบบคุณค่าทำให้คุณค่าร่วมเกิดได้ง่ายและแข็งแกร่ง
 (4) สร้าง "ภาษา" ที่สื่อสารภายในกลุ่มและสร้างความเป็นพวกเดียวกัน  เช่นคำว่า "คุณกิจ",  "คุณอำนวย",  "คุณเอื้อ" ที่ สคส. สร้างขึ้น
 (5) เปิดวิสัยทัศน์ให้เห็นโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า

         กลไกทั้ง 5 ประการนี้   ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามารวมตัวกัน   ทำงานร่วมกัน   มีการจัดระบบขึ้นเองจนเกิดองค์กรขึ้น


Action Research แนว AI
         Action Research เพื่อความเข้าใจและพัฒนาองค์กรหรรือการบริหารจัดการในแนวคิดเก่า   มองว่าการจัดองค์กรเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข   แต่ในแนวใหม่คือแนว AI เน้นที่การสร้างนวัตกรรมเชิงสังคม (social innovation) ผ่านพลังเชิงบวก   ได้แก่มโนภาพเชิงบวก   การคิดเชิงบวก   การพูดเชิงบวก  และปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคน  ภายใต้ความเชื่อที่แตกต่างจากความเชื่อที่ยึดถึอกันโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ความเชื่อใหม่หรือความเชื่อแนว AI ได้แก่
 - การพัฒนาองค์กรไม่จำเป็นต้องพัฒนาทีละขั้นทีละตอน   แต่สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้
 - การเปลี่ยนโลกทัศน์หรือความเชื่อของคนในองค์กรให้เป็นโลกทัศน์เชิงบวก   สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแบบปาฏิหาริย์ได้
        - พลังทั้งสี่ของ AI ได้แก่
        - พลังของสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่
        - พลังความเชื่อในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
        - พลังความเชื่อร่วมกันในสภาพที่ควรจะเป็น
        - การมีประสบการณ์ร่วมกันในสิ่งที่เป็นไปได้

         Action Research แนว AI คือการวิจัยปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจพลังทั้ง 4 ดังกล่าว

วิจารณ์  พานิช
 30 พ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#เทคนิค#เครื่องมือ#ai#appreciative inquiry

หมายเลขบันทึก: 32660, เขียน: 01 Jun 2006 @ 10:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

คนไร้กรอบ
IP: xxx.136.68.205
เขียนเมื่อ 

AI นี่ ยอดเลยครับ

เป็น การบริหาร วิถีพุทธ  ได้เลยนะครับ

ไม่ทราบ มีที่ไหน  เริ่ม ลงมือ ปฏิบัติหรืยังครับ

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 

ที่ สคส. เรากำลังเรียนอยู่ ทั้งโดยเรียนทฤษฎี และเรียนปฏิบัติครับ    ที่จริงการทำ KM โดยทั่วไปก็ใช้ AI บางส่วนอยู่แล้วครับ   แต่เราอยากเรียนวิธีปฏิบัติ AI (และ KM) ที่มีพลังยิ่งขึ้น

วิจารณ์ พานิช