ฟิสิกส์กับสังคมไทย

อ.แฟรงค์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฟิสิกส์เป็นรากฐานสำคัญในการเข้าใจโลกรวมไปถึงเอกภพที่เราอยู่ แม้วิชาจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับพุทธศาสนา แต่ก็อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างน่าพอใจ

สังคมไทยเรามองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีมากมาย แต่จากข่าวคราวทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องประหลาด การกราบไหว้สิ่งผิดปกติ ก็ยังคงชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของวิทยาศาสตร์ศึกษาไทย

ผมไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนความเชื่อ แต่ต้องการเพิ่มความเข้าใจ และความรู้เท่าทัน เพื่อไม่ให้ คนไทยต้องเป็นเหยื่อ ตลอดเวลา

ถึงเวลาแล้วครับ ที่เราจะมองวิทยาศาสตร์อย่างกับเป็นของใกล้ตัว เป็นของที่ใช้ได้ ไม่มองวิทยาศาสตร์เป็นของวิเศษ เป็นของเลอค่า

เริ่มง่ายๆวันนี้ด้วยการตรวจสอบสิ่งของที่ท่านสวมใส่ว่า มันทำมาจากอะไร ทำไมต้องเป็นรูปแบบนี้ มันทำงานได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีมันจะเป็นอะไรหรือไม่....

แล้วพบกันใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดาราศาสตร์...นอกห้องเรียนความเห็น (0)