วันนี้โรงเรียนบ้านโนนอุดมได้เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการจัดทำดอกไม้จากผ้าใยสังเคราะห์  เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เชิญชมได้ที่ website ของโรงเรียน http://members.thai.net/webschool/index.html  ขอบคุณครับ