ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ชุมชน และผู้ปกครองว่า       จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมเรียนรู้ความเห็น (0)